Interesting Articles

เปิดร้านค้าบน Taobao สำหรับคนไทย ทำได้อย่างไรบ้าง

สำหรับวิกฤตไวรัส ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหายไปในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการมีการปรับตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ โดยอีกหนึ่ง solution ที่เป็นคำตอบให้กับช่วงเวลานี้ได้ดีที่สุดคือการเปิดร้านบน Taobao

Taobao เป็น marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีคนจีนเข้ามาดูและซื้อสินค้าประมาณ 300 ล้านคนต่อวัน มีทั้งสินค้าจากจีนและต่างประเทศเข้าไปเปิดร้านค้า โดยในปัจจุบัน Taobao ยังไม่มีการเรียกเก็บค่า commission จากการขายอีกด้วย แต่มีอุปสรรคที่สำคัญคือคนที่เปิดร้านค้าได้ต้องเป็นคนจีน มี Alipay ที่ผูกกับบัญชีธนาคารในประเทศจีนเท่านั้น

ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไทยจึงมีเป็น 2 ทาง คือ หาร้านค้าบน Taobao มาเป็นพันธมิตร กับเช่าบัญชีบน Taobao แล้วตั้งชื่อร้านของตนเองกันเลย

การเช่าบัญชีบน Taobao นั้นดูจะส่งผลดีทั้งกับยอดขายและ brand มากกว่า เพราะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ชื่อร้าน (เปิดในชื่อ brand ตนเองได้เลย), ระดับของ account ที่ต้องการเช่า (ตั้งแต่ระดับหัวใจ, เพชร จนไปถึงมงกุฏ), การ design ร้านค้า, การ upload สินค้าที่ต้องการวางขาย และการสร้าง campaign การตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น Taobao CPC, live streaming, affiliate marketing เป็นต้น

รายได้สำหรับร้านค้าที่ขายบน Taobao ที่เป็นระดับต้นๆ ของไทย เช่น สินค้าหมอนยางพารา ก็ขายกันได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท ต่อปีกันทีเดียว นับว่าเป็นทั้งวิธีการที่ดีที่จะใช้ในช่วงวิกฤตนี้ และในระยะยาว สามารถพัฒนาเป็นกลยุทธ์หลัก เป็น new normal สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการสร้างยอดขายกับกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน

ผู้ประกอบการ, นักการตลาดท่านใดมีความสนใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจ โปรดติดต่อ 02-438-2724