Interesting Articles

คนจีนเข้ามาลงทุนซื้อคอนโดมีเนียมในประเทศไทยเยอะแค่ไหน


หนึ่งในการลงทุนให้เกิดการงอกเงย และยั่งยืนที่สุด ก็คงไม่พ้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งประเทศไทย มีสถิติเป็นอันดับ 3 ที่คนจีนมาลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนดีที่สุด รองลงมาจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยจากค่าเช่าต่อปีอยู่ที่ประมาณ 6.5% ยังไม่นับเรื่อง marginal gain ที่ได้รับเมื่อขายสินทรัพย์นั้นออกไป เป็นเหตุผลหลักในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคนจีน มีการลงทุนเฉลี่ยที่หลังละ 880,000 หยวน หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกราว 4-5 ล้านบาท

ปัจจัยสนับสนุนอีกเรื่องคือการที่ Airbnb สามารถเข้าไปทำตลาดในประเทศจีนได้ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยก็มีการจองที่พักในรูปแบบของคอนโดมีเนียมมากขึ้น เพราะสามารถทำครัวได้ มีเครื่องซักผ้ารองรับ และก็สามารถใช้ facilities ของตัวโครงการได้ (ถึงแม้จะยังผิดกฏหมายอยู่ในปัจจุบัน)

เมื่อเคยอยู่ เคยเช่า ก็จะพอคำนวณได้ว่า หากเป็นผู้ลงทุน จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนปีละเท่าไหร่

จะเห็นว่าตลาดผู้ลงทุนชาวจีนคงไม่จำกัดแต่เพียงนักลงทุนเงินหนา หรือมักเรียกกันว่ากลุ่ม high net worth เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนปริมาณมหาศาล ที่เดินทางมาเที่ยว มาพักในประเทศไทย

ผู้ประกอบท่านใด สนใจการทำการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าชาวจีน โปรดติดต่อ 02-438-2724