Interesting Articles

TMALL global กับการเติบโตปีละมากกว่า 150% ต่อปี

TMALL global กับการเติบโตปีละมากกว่า 150% ต่อปี
ด้วย proposition หลักของ TMALL global ที่เป็น e-commerce platform เปิดให้ brand ทั่วโลก เข้ามาจัดจำหน่ายสินค้าให้คนจีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทและได้รับ License ในประเทศจีน มีผลการเติบโตในช่วง pandemic มากกว่า 50% ต่อปี แสดงให้เห็นถึง demand ของการซื้อสินค้าต่างประเทศผ่าน online platform ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
สำหรับ brand ในเมืองไทยเอง ก็มีการเข้าไปทำการตลาดแล้วเช่น Tops market ที่นำสินค้าไทยในช่วงเริ่มต้นกว่า 170 รายการเข้าไปเปิดตลาด มีทั้งสินค้ากลุ่ม beauty, วิตามินอาหารเสริม, ขนม ผลไม้อบแห้ง และรังนก ที่เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ในปี 2020 ทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปจากกลุ่มนักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้าง new business ที่ไม่จำกัดแค่ธุรกิจ retail
ตัว platform จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2%-5% จากยอดขาย มี festive ต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายทุกเดือน และด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าแบบ online ก็จะช่วยให้มีข้อมูลผู้ซื้อที่สามารถนำไปวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สนใจเปิดร้านค้าบน TMALL global สามารถ inbox เข้ามาหาเราหรือโทร 02-438-2724