Interesting Articles

FOMO (Fear Of Missing Out) ปรากฏการณ์คนจีนห้ามพลาด แล้วนักการตลาดไทยจะพลาดได้อย่างไรล่ะ


ความต้องการของสินค้าที่เกิดขึ้น แล้วกลัวว่าจะขาดตลาด หรือกลัวจะตกกระแส แรงผลักดันที่สร้างยอดขายมามากต่อมากแล้ว

ถ้าเปรียบเทียบกับกระแส "ของมันต้องมี" ในเมืองไทยแล้ว สิ่งที่แตกต่างคงเป็นเรื่องของ demand ของคนจีน กับ supply ของผู้ประกอบการไทย ทำให้ของในไทยที่กลายเป็นกระแส ขาดตลาดด้วยความรวดเร็ว

สำหรับคนจีน หัวการค้า แล้ว คงไม่เพียงแค่ซื้อสินค้าเองเท่านั้น แต่ยังโหนกระแสเพื่อนำสินค้าไปขายในช่องทาง online ในประเทศจีนด้วย

สินค้าใดที่สร้างกระแสได้ ยกตัวอย่างเช่น สินค้าออกใหม่ ที่นำออกมาทดลองตลาด, สินค้าหรือเมนูพิเศษตามฤดูกาล โดยเฉพาะผลไม้สดแปรรูปที่หาทานได้เฉพาะในฤดูกาล, คอนโด 5 ห้องสุดท้าย ที่นำออกมาขายก่อนปิดโครงการ, หรือแม้แต่ สินค้าที่อิงเอากระแสความเชื่อมาใช้เช่น กำไล หรือสร้อย

Fear Of Mission Out อารมณ์เหนือกว่าเหตุผล สร้าง inspiration ผ่าน KOL ที่พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ ห้ามพลาด สำหรับผู้ประกอบการไทย

สนใจติดต่อ 02-438-2724